Sunday, September 12, 2010

Anmeldelse af Johan Blichfeldt Mjønes: Orkanger ---------- her.

Sunday, September 05, 2010

Anmeldelse af Siri Lindstad: Å fylle L-ordet med mening ----- her.

Thursday, September 02, 2010

Litterær aften med Fria Seminariet & venner

10. september 19:00 på Forfatterskolen i København. Fria Seminariet i Litterär Kritik byder velkommen til oplæsning & hygge! De følgende vil læse:

Majse Aymo-Boot, seneste udgivelse Ødelæggelsen 1-11 (Anblik 2010)
Duna Ghali, seneste udgivelse En have med duft af mand (Samleren 2007)
Rasmus Graff, seneste udgivelse Folkets prosa (After Hand 2010)
René Jean Jensen, seneste udgivelse Om april, i maj (Anblik 2010)
Magnus William-Olsson, seneste udgivelse Ingersonetterna (Wahlström & Widstrand 2010)
Olga Ravn, deltager i Forfatterskolens Afgangsantologi 2010
Är Nordiska poeter rädda för det främmande?

Fria Seminariet i Litterär Kritik indbyder til miniseminar 8. september 19:00 på Forfatterskolen i København

Dagens poeter har, i den digitala eran, större möjlighet än någonsin att ta del av främmande litteraturers poesi. Men paradoxalt nog förefaller utgivningen av översatt poesi minska. De nordiska länderna bebos av människor med rötter geografiskt och kulturellt avlägsna kulturer i större utsträckning en någonsin tidigare. Men paradoxalt nog förefaller den tongivande nordiska poesin trångsyntare i sina internationella perspektiv än för trettio, femtio eller åttio år sedan. Är den nordiska poesin på 2010-talet självtillräcklig och provinsiell i sin traditonsanknytning?

FSL bjuder in poeter, kritiker, kulturbyråkrater och allmänheten till en diskussion om den utländska lyrikens ställning i de Nordiska offentligheterna. Från FSL deltar i panelen:

Peter Mickwitz (Finland), poet, essäist och översättare med mångårig verksamhet som introduktör, förlags- och tidskriftsarbetare.
Magnus Jacobsson (Sverige), poet och tidigare redaktör för Lyrikvännen och FIB:s Lyrikklubb, Sveriges främsta organ för utländsk lyrik sedan decennier.
Magnus William-Olsson (Sverige), poet, kritiker och översättare, redaktör för Wahlström & Widstrand – Internationell Poesi, med många erfarenheter av poesiutbyten med den spanskspråkiga världen, arabvärlden och nu senast Turkiet.
--------------- & min mor