Friday, June 26, 2015If you wanna not waste yr time on Dickflix watch What Happened, Miss Simone?

Tuesday, June 23, 2015

Alligevel kommer der noget levende ud af noget så dødt som deres forhold. De første 50 sider i Rannveig Leite Molvens anden roman Der skyene begynner beskriver et forhold mellem en kvinde og en mand. Forholdet er præget af tavshed, fravær, passivitet og tilfældighed, men beskrives alligevel med en vis poetisk intensitet og mange sanselige detaljer. Han er sammen med hende når han vil, men kan ikke acceptere hende: Der findes et ideal som han tænker på, og han orienterer hende nøgternt om at hun er forkert i forhold til dette ideal.

Graviditeten, en ny rastløs driven rundt fra sted til sted og universets forværrede sygdomstilstand gør sig gældende på samme tid. Hun er i drift bort fra manden og hans dualistiske verdenssyn, og det virker som om at bogen for alvor begynder her. Et narrativ træder frem af den poetiske tomhed som herskede i relationen med manden. Kvindefællesskaber fylder teksten: Datteren Mink, en ægte modstandskraft, er det vitale centrum, omkring svæver morens minder og drømme om søsteren Lou. Chefen Laura i den lille butik hvor Minks mor arbejder overtager kortvarigt rollen som jeg-fortæller og beretter om sin kæreste Tate, og vi entrerer efterhånden et svævende univers fuld af tilfældige katte og vilde gadebørn i en verden i hastig opløsning.

Regnen er vedvarende, økokrisen murrer i baggrunden og driver folk på flugt; byen de bor i tømmes. Morens bevidsthed synes at gå i stå, måske er hun syg, dement, hun bevæger sig i en drømmetilstand, men Mink vil leve, og de drager afsted, bort fra byen. Jeg hører sange som denne og denne for mit indre øre når jeg læser.

Friday, June 05, 2015Noget er begyndt at ske her. Tidligere har jeg stillet mig kritisk til tolv Oktober-forfattere, omtalt femten i rosende toner og ignoreret giganterne Knausgård, Solstad og Askildsen.