Saturday, June 23, 2007

Therese Bjørneboe artikulerer sig om Matias Faldbakken her --------------- (å jæ sir noe om Cornelius Jakhelln hær).

Friday, June 22, 2007

Så jeg ser na­tur­lig nok et­ter noe jeg li­ker, men fin­ner det ikke før jeg kom­mer til Tinguely Mu­se­um, som vi­ser en ju­bi­le­ums­ut­stil­ling over situasjonismen 1957–1972. Men da er det min sis­te dag i Ba­sel, og jeg kom­mer dit ti mi­nut­ter før de sten­ger og lø­per gjen­nom sa­le­ne som en dåre inn­til jeg når frem til den lil­le, sam­men­bit­te tan­ten som vræ­ler Geschlossen i et to­ne­fall som gjør det klart at det­te over­ho­det ikke er noe som kan dis­ku­te­res. Bit­ter kjø­per jeg ka­ta­lo­gen på vei­en ut. Den er, selv­føl­ge­lig, på tysk.

Kunstkritiker Tommy Olsson (som tiger'n også drev og name-checkede på sin blog tilbage i 2005) on the loose i Basel, i dagens MB.

Tuesday, June 19, 2007

Herr Nexø kommenterer "det norske poesirabalder" (quote-unquote).

Thursday, June 14, 2007

Både Nypoesi og Afsnit P har fået nye stepsko, tap-tap-tap.

Tuesday, June 12, 2007

Mange tak for postkortene. Vi har sol og sommer her. På tirsdag kommer din far på besøg. Ellers går det fint her. Jeg sidder på mit værelse og skriver til dig. Jeg går af og til i Parkhuset og drikker et par lyse øl. Blomsten jeg fik af dig kunne ikke mere, jeg har ellers husket at vande den. Om mandagen er her musik, det er en der spiller harmonika. Jeg bruger af og til læsebriller. Jeg ryger nogle cigaretter, som jeg henter på tanken. Af og til går jeg i kirke her. Vi får dejlig mad her.

Mom, look at me, mom.
Mom: I stare into the distance, my daughter's gaze hits the side of my face. My legs are so skinny, they are barely holding me up: I look like a fluffy cloud. Here in this cross stitch hell, those dots are supposed to look like flowers, but I think it is my breasts and my uterus, looking like fried eggs, splashed onto the ground, splashed in front of my face, stitched to the fake sky, like some kind of fake utopia.
Beklagelser til Niels Lyngsø/verden i kommentarfeltet.

Friday, June 08, 2007

Nogle af os har ventet indtil vi blev helt blå i huerne, men nu ser det ud til at Rett Kopis manifestnummer endelig er her.

Thursday, June 07, 2007

Nyt fra Herr Wold --------------- Svar er dukket op.

Monday, June 04, 2007

Lullehummer? Litteraturpaparazzi ude af kontrol, def. But not quite like last year. En dame introducerede sig med dyb stemme på Oslo S torsdag morgen: "Dubravka" -- Wuuu! Selvom at Ugresics oplæg på Kritikerseminariet ikke var uproblematisk; den post-kommunistiske intellektuelle i Kroatien blev bærer af absolut alle de styggeste tegn på postmoderne opløsning, uden at alternative vinkler blev antydet. Har på fornemmelsen at indlægget havde større (selv-)ironier i sig end fremførelsen skulle tilsige.

Ellers var det the three faces (mindst, hér et af dem) of the pricewinning Cornelius Jakhelln som stjal showet, hans oplæg på Kritikerseminariet pegede sig ind på Literary Darwinism, hm-hm, den tygger vi lige lidt på. Ellers bør Sara Stridsberg, Martina Lowden og C-M Edenborg (ekstra points for skæg) prises for substantielle, kønstnerisk-pærfårmative bidrag til det almene cirkus.

Sunday, June 03, 2007

Anmeldelse af Niels Lyngsø: 39 digte til det brændende bibliotek >>>