Tuesday, January 25, 2005

Kirsebærbombe!

FELLES SLIPPEFEST FOR LUJ OG GASSPEDAL

Torsdag tredje februar 1900 på Logen i Bergen, slippes fire nye utgivelser i Biblioteket Gasspedal og tidsskriftet Lujs andre utgave, med rundt fem hundre sider poesi, prosa, dramatikk, kritikk og oversettelser.

Disse leser:

Pål Norheim (N)
Kristine Næss (N)
Lars Skinnebach (DK)
Joar Tiberg (S, for anledningen på telefon fra Bangalore)

Utgivelsene presenteres. Musikkinnslag. Gratis inngang. Alle er hjertelig velkommen.


NYE UTGIVELSER I BIBLIOTEKET GASSPEDAL

AVANT NORDEN:

# 6:
Annelie Axén: Langz

# 7:
Pål Norheim: Z

# 8:
Das Beckværk: The Democracy – Destination: Iraq

GJENDIKTNING:

#9:
Peter Waterhouse/Arild Vange: Blomster


Annelie Axén, f. 1975, bosatt i Paris. Axén har tidligere publisert tekster i Vagant og Signaler. Langz er hennes første separatutgivelse. Forsideillustrasjonen er ved Magnus Voll Mathiassen (Grandpeople.org).

Pål Norheim, f. 1962, bosatt på Eidsvågneset. Norheim har tidligere publisert essays, kritikk, dikt og prosa i bl.a. Vagant, Vinduet, Samtiden og Grønn Kylling (arb. tittel). Tidligere bøker: Gottfried von Baaders dagbok (Tiden, 1998) og Stemmegafler (Tiden, 2000). Omslaget er ved Christopher Haanes.

Das Beckværk, reaktoren i Buddinge, er et senter for spaltning og nedsmeltning av kunstformer og verdensordener. Reaktoren åpnet våren 2002 i en forstad til København i det nordlige EU, og har siden, som de fleste reaktorer i dette området av verden, vært truet av nedleggelse. Blant de største og mest velutførte forsøkene fra reaktorens side kan nevnes: En sidste sang (2002), Nielsens Liv (2002), De smukkeste mennesker (2004), Parlamentet / The Democracy (2003-) og Den sidste Europæer (2005). Omslagsfotografiet er ved Das Beckværk og er tatt ved bredden av Tigris.

Peter Waterhouse, f. 1956 i Berlin, oppvokst i Tyskland, England og Singapore, bor i Wien. Waterhouse har utgitt et tyvetalls bøker: dikt, prosa, essays og dramatikk, har en doktorgrad på Paul Celans diktning og er en anerkjent oversetter fra engelsk og italiensk. For tiden arbeider han med en tysk utgave (ni bind) av Andrea Zanzottos verk.

Arild Vange har tidligere gjendiktet Peter Waterhouses første bok, Menz (1984): Mennsk (Oktober 2004), i tillegg til essays og dikt av Waterhouse i tidsskrifter som Ny poesi, Vinduet og Luj. Vange har også gjendiktet Botho Strauss, Georg Trakl og Franz Kafka. Siste egne bok: Vinteroverrumplet (Aschehoug, 2003). Omslagsillustrasjonen er ved Magnus Voll Mathiassen (Grandpeople.org).

HVA ER BIBLIOTEKET GASSPEDAL?
BG er en serie småformats utgivelser utgitt av forlaget Gasspedal. Gasspedal ble startet av Audun Lindholm i 2000, og utgir blant annet fanzinen Grønn Kylling (arb. tittel). Forlaget er drevet på idealistisk grunnlag av Susanne Christensen, Audun Lindholm og Øystein Vidnes. En hovedtanke bak Gasspedals arbeid er at de institusjonelle og formatmessige rammene påvirker litteraturen som blir skrevet. Gjennom å la forfattere jobbe i forhold til et annerledes format enn storforlagene pålegger dem, ønsker vi å stimulere litteraturen til å bevege seg friere og i andre retninger.

HVA ER AVANT NORDEN?
Gasspedal slår med BG #6-8 et slag for nordisk utveksling og mot litterær provinsialisering. Norge, Sverige og Danmark utgjør et språkområde som er langt større enn landenes respektive offentligheter forsøker å gi inntrykk av. Avant Norden er en nordisk trio, én utgivelse på hvert av de nordiske hovedspråkene. Tekstene er ikke skrevet i forhold til hverandre eller ut fra en forutfattet idé: Avant Norden er kun forlagets navn på en trio svært ulike tekster, og ingen av dem begrenser seg til hjemlandenes geografi, litteratur eller offentlige mentalitet. Utgivelsene vil distribueres i alle tre landene.

HVORDAN FÅR MAN TAK I BIBLIOTEKET GASSPEDAL?
Utgivelsene blir tilgjengelige i bokhandler i alle de største nordiske byene, blant andre Norli Galleriet i Bergen, Tronsmo i Oslo, Atheneum i København og Café Edenborg i Stockholm, i løpet av den første uka i februar. De kan også bestilles via http://gasspedal.webhop.org. Blomster distribueres som vedlegg til Luj #2/2005. Utsalgsprisen på BG6-9 er 50 kroner per utgivelse.

STØTTEGIVERE:
BG #6-8 er støttet av Norli Galleriet, Nordisk Kulturfond og Norsk kulturråd. BG #9 er støttet av Norli Galleriet og Norsk kulturråd. Arrangementet er støttet av Oktober og Forfattersentrum Vestlandet.