Monday, April 18, 2005

Én gang til, i langsom gengivelse II

"Men det er trist å se hvordan også Sex Pistols ble spist opp av sitt eget opprør. Hvordan de ble en del av den musikkindustrien de opprindelig var et opprør mot. På tre skiver går de fra et vitalt autentisk raseri til en mer postmoderne selvbevissthet."

Tigerklør lurer på om dette er Frobenius' eller Haagensens formulering.

Kilde: KK 14/4.