Thursday, November 17, 2005

News flash. Nielsen-tekst refuseret på grund af habilitet.

5 minutter går.

News flash. Nielsen-tekst antaget på grund af habilitet.