Wednesday, June 21, 2006

En gang til i langsom gengivelse, different kinds of love?

Hovedvekten av litteraturtidsskriftene i Norge søker lesere som er knyttet til litteraturvitenskapelige miljøer. Boklesere er ofte opptatt av biografiske og historiske sider ved boken - å gå inn i forfatterens liv og se det fra den siden, noe som kan oppfattes som å gå over en strek i litteraturvitenskapen, hvor man skiller mellom forfatter og bok. Vi er for bokelskere.

Gunnar R. Totland om dette tidsskrifts nye ansigt i KK idag.