Saturday, December 30, 2006

Grovt sagt tenderer disse strukturelle forskjellene til at litteratur av kvinner leses inn og ned, altså personlig og individuelt, mens romaner av menn leses opp og ut, de blir eksistensielle og universelle. Disse strukturelle forskjellene synes å ligge i både kvinners og menns lesninger. Vi er alle, som Wold også sier, oppvokst i et kjønnsdelt samfunn. Men okei, hvis det nå er sånn: Hvordan gjøre noe med det? Hanne Ørstavik i en kommentar i KK idag.