Wednesday, February 14, 2007

Det är inte roligt att förstärka klyschor. Men det samarbete, den cirkulation och det utbyte av texter och aktiviteter som tagit plats på den nordiska poesiscenen under de senaste åren kräver att beskrivas med ordet ”nätverk”. Småförlag, tidskrifter, sajter, bloggar i Dan- mark, Finland, Norge, Sverige kan kallas in som vittnen i en process, som är på väg att förändra den samtida poesins villkor och former --------------- säger Jesper Olsson her.

No comments: