Friday, April 13, 2007

Blant yngre forfattere har det vokst fram en halvoffentlig blogg- og tidsskriftssfære for utveksling av litteratur og litteraturkritikk på tvers av de nordiske grensene. Ved å presentere tekster fra de andre nordiske landene, ønsker D*** med P**** å speile noe av den bredden som finnes i den unge nordiske litteraturen. Og la de norske debu- tantene inkluderes i et større nordisk litterært fellesskap, der likhetene er større enn ulikhetene ---------- lyder det fra D***

Ja? Litteraturglobalisering nu?

The Shädy Äcres War Machine skrider til et modsvar her.