Monday, April 30, 2007

Hvis Kliché er Danmarks Devo-Kraftwerk så er Gasolin' måske Dan- marks Stones-Zeppelin? Gasolin' startede ud på 70-tallet (her med en vis Woodstock-Hendrix-feeling i Thy-lejren som på linie med Chri- stiania var et af den tids utopiske rum for sociale eksperimenter)
og nåede at blive solidt rock-og-rul-københavnske før forsanger Kim Larsen drog til New York på 80-tallet (her og her og her) for at for- søge at starte en solokarriere op. Retur til Danmark kom han da og lagde sig fast på den folkelige pop som han er kendt for.