Sunday, May 20, 2007

Ett ämne som berör demokrati på det sätt som detta seminarium i det utannonserade programmet sa sig göra, har en potential att gå djupare i denna fråga och se hur maktstrukturer i samhället i övrigt också finns på nätet. Vad har alternativ publicering med exempelvis identitetspolitik och politiskt motstånd att göra, utifrån andra aspekter än ekonomiska och tekniska?

Dette (og mere) skriver Textkollektivet som intervenerede med en flerstemmig tekstrecitation i den afsluttende debat på Biskops-Arnö.