Monday, May 28, 2007

Olaug har en masse fine billeder fra dei litterære festspela.