Saturday, August 11, 2007

Og det er sandt, den vestlige verden går til helvede, kropssproget er spastisk, neurotisk, vores øjne er store og stirrende. Nu er Det Nye en marketingsstrategi, et nyt produkt. Nogen må prikke hul på Vesten, nogen må åbne op for nye eksotiske rytmer, nogen må åbne op for et gryende multietnisk samfund: This song is New Feeling and that’s what it’s about. Det er David Byrne og Talking Heads der sparker en sang i gang, året er 1977: It’s not yesterday anymore, encore une fois, altså, annonceringen af det nye, en ny sensibilitet.

Og i 1993 er følelsen mindst lige så ny, Kathleen Hanna og riotgrrrlbandet Bikini Kill brøler sin definition på begær igennem, et begær der ikke baserer sig på en magtstruktur hvor den ene part er passiv, den anden aktiv. Men de nyheder Bikini Kill kommer med er ikke blot en rå følelse, den nye følelse er selvsagt også koblet til en overtagel- se af mediet: It doesn’t matter who’s in contol now/ It doesn’t matter cuz this is new radio.

(yet another darling killed)

No comments: