Saturday, October 27, 2007

Der skydes --------------- blandt andet på Eldrid.

3 comments:

Susanne said...

"Jeg mener Lundens «pussycats» er uheldig. For meg fremstår denne halvintime metaforen som autoritær."

And I smell gender trouble, mew-mew.

Martin Glaz Serup said...

Hvad er PROSA mon for et tidsskrift?

Susanne said...

Prosarisk?