Monday, February 11, 2008

Oh, well -------------------- I'm off.

4 comments:

mrtn said...

Tihi - bon Voyager. Sees ved neste kretsløp. Hvor er det du rakketerer til, egentlig?

Susanne said...

Space, baby! Der er en by dér ved navn Osh Lo, you know?

mrtn said...

Nå-å-å-ja du skal jo på den der skeptikersalong på litteraturhuset. Vi har Blå i aften, men man må jo prøve å få ting til å møtes på en eller annen måte.

Susanne said...

Satser på tyngdekraften.