Sunday, May 04, 2008

Tooseend gunge-a tek til den som kørte Claws Talks gennem The Dialectizer og fik den til at snakke som Muppet Shows svenske kok.