Thursday, May 08, 2008

Vagant.no er nu opdateret med Henrik Petersens essay "Den språkkritiska matrisen och smältningen av isen" og Cathrine Holsts tekst "Frihet, eiendom og grunnlov", begge fra aktuelle 1/2008.

No comments: