Saturday, June 14, 2008

Tekstur

Jeg elsker ikke nødvendigvis råtnende lik, men råtnende lik har en helt utrolig tekstur. Har du noen gang sett et lite, råttent dyr? Jeg elsker å se på slikt, på samme måte som jeg liker å se på nærbilder av bark, eller små biller, eller en kopp kaffe, eller et kakestykke. Kommer du tett innpå det, er teksturen helt nydelig.

Et af de mere kuriøse partier i David Lynchs lille bog om meditation Catching the Big Fish som man ganske sikkert burde læse på engelsk.

No comments: