Saturday, July 05, 2008

Et aktivt svar

Den Blå Port 78
Redaktion: Lars Frost, Kristine Kabel, Nikolaj Zeuthen

Kanskje det er et uttrykk for det generelle post-911-shop-till-you-drop-stresset vi lever under, men det danske tidsskriftet Den Blå Port (nå logobevisst forkortet til dbp) er virkelig stedet for sneak previews and short attention span. Lederne er som oftest ekstremt korte spark-i-baken-saker; politikken er å refse litteraturmiljøet innenfra, gå mot konsensus og skape debatt – og dette trikset lykkes faktisk gang på gang.

Lederen i dette nummeret tar utgangspunkt i de endringene som VKO-regeringen har ført med seg, for eksempel en tydelig bevegelse fra kollektivitet til fokus på individet. Redaksjonen ser det samme mønsteret gjenta seg i den litterære diskursen. Moteksempelet er den langt mindre synlige kunstkritikken som i høyere grad diskuterer problemene som kunsten reiser, og som også er bedre til å bevege seg på tvers av det spesifikt nasjonale.

I Danmark er presset på den kulturproduserende delen av samfunnet så sterkt at stemningen er til å ta og føle på i de københavnske gater. I samtalen om nesten ethvert kulturelt uttrykk produseres det som et døvstumt nytelsesobjekt med adresse i de rekreative sfærer, snarere enn som thinkpieces som vil noe: uttrykk som ikke nødvendigvis skal avkodes, men som vifter med armene i verden, en gestus som krever en adekvat reaksjon, et aktivt svar.

VKO-newspeak finnes også i dbp (om det er parodi eller ei), for eksempel i Simon Pasternaks bidrag; dette spesielle, trakasserende schwung vi har blitt kjent med som noe typisk dansk. Ellers finnes det en fin seksjon om Peer Hultberg, men hardest sparker Lars Bukdahl, i et par kulturkanonomskrivende tekster. Symbolist-poet Gustaf Munch-Petersens dikt "Det Underste Land" (1933) forflyttes til rush hour på supermarkedet: "Det er sgu ikke til at komme ud af Føtex for bare folk, der er født i det underste land. Overalt kan vi se dem, for de fylder hele fortorvet, vandrer frem og tilbage, elsker højlydt sig selv og hinanden, græder i vilden sky og vælter hovedløst ind i cykler og frugtboder og os, der kommer ud fra Føtex med indkøbsposerne fulde af nødvendigheder."

Susanne Christensen, Klassekampen 5. juli 2008