Thursday, October 30, 2008

I to uker har brukerene av hovedutlånet blitt møtt med rot i hyllene, eller rettere sagt rot mellom hyllene. Spørsmålene har vært mange og de ansatte har ikke kunnet svare. Hva er så dette for noe?