Friday, November 12, 2010

Morsom kommentar fra Bjarne Riiser Gundersen i MB idag. Jeg havde definitivt også taget fat i Tjønneslands Stasi-kommentar og Christensens Hitler-kommentar og sat dem sammen hvis jeg sad i Gundersens stol. Jeg forbereder mig p.t. til dette seminar, men lige en ting, det er journalisten som vælger at starte sætningen med "Jeg er redd", og ja, jeg havde også forberedt mig på en Freudian twist, for selvsagt kan man ikke kritisere det populistiske føleri uden at få skudt i skoene at man er følelsesforskrækket. Well, well.

3 comments:

arne said...

Jeg tror dette er samme journalist som tidligere hevdet at Tufte&Eias nye program føltes mer nødvendig enn noen sinne. Da er det kanskje ikke så rart at man ikke ønsker å forfølge sine følelser betingelser.

Ellers kan jeg være enig i at det kanskje var unødvendig å nevne Voldemort i denne sammenheng. På den annen side: Jeg overværte i går et etikkseminar om ansvar knyttet til egen helse. ("Skal man havne bak i prioriteringskøen om det kan påbevises at man ikke har pleiet sitt kroppslige tempel rett?") Under diskusjonen til slutt var det en eldre herre som mente vi burde la oss inspirere av den tyske modellen, hvor selvsagt ansvaret var betonet langt sterkere enn i vårt naive, snyltefremmende, svake system. Det påfallende var, at om man begynte å tenke på tidligere tyske modeller som hadde fått bred oppslutning, så var det ingenting som skurret i hans utlegning.

Jeg føler (sic) at det kanskje idag er like utbrukt å kritisere folk fo å 'hitle' debatten som å faktisk hitle den. Fascsismen kommer ikke med faner, den sniker seg inn i språket.

God forberedelse med ditt inlegg, jeg ser fram til å høre det.

Susanne said...

Tak, Arne. I couldn't agree more, som jeg netop skrev i min Twitter-strøm ude til højre (sic):

"Iøvrigt ubegribelig Holocaust-fortrængning at man ikke kan bringe den brandaktuelle Hitler på banen uden dermed at "hitle" debatten. Sludder" 44 minutes ago

Susanne said...

Iøvrigt er det helt oplagt at Cathrine Krøger bragte Hitler på banen først med sin Blut und Boden-inspirerede Grimsrud-anmeldelse.