Friday, December 03, 2010

Ingenting tyder dock på att SD värnar om svensk poesi för dess egen skull. Partiets egna poetiska och musikaliska arv består av så rasistiska idé- och bildvärldar att vi avstått från att reproducera dessa. I dikter som skrivits av SD:s egna partimedlemmar smeks det inte fram några vitsippsmetaforer, i stället rimmas bensin på blattesvin.

43 kulturarbetare i upprop mot rasism och högerns attack mot litteraturen. Her + her + her.

1 comment:

Susanne said...

Backlinks og kommentarfelter fyldes selvsagt af massive mængder hate speech. Kan ikke anbefales.