Saturday, January 22, 2011

The Witness: I am trying to answer. Mr. Ginsberg is trying to say as powerfully as he can or trying to express as powerfully as he can his indignation at certain things he sees taking place in the world today. He is obviously - perhaps one of our biggest problems is the atom bomb. He's tired of it. He's sick to the point of saying this. He doesn't want to temper it by saying it any less softly. He's angry, and when you are angry sometimes you do use words of this sort. I would say yes, it's relevant; it's in keeping with the wrath he feels, with the language that he has used throughout most of these poems. And, yes, I would say it was relevant to the literary value of the work.

Boganmelderen Luther Nichols svarer på spørgsmål i sagen mod Allen Ginsbergs digtsamling "Howl" i september 1957. Her er det specifikt ordlyden "America, go f*** yourself with your atom bomb" som vurderes. En dramatisering af sagen findes i filmen "Howl" og transkriberet i bogen Howl on trial. The Battle for Free Expression (2006). Et af kvalitetsmarkørerne som benyttes i sagen er "duration" - vil værket holde? Ironisk, eftersom retssagen mod digtsamlingen nærmest garanterer dets indskrivelse i litteraturhistorien.

1 comment:

Susanne said...

Der bruges ganske meget plads på at etablere vidnernes autoritet, de blir krydsforhørt på alle måder omkring deres kredibilitet som litterater, det er ret og slet CV det gælder hér. Dommen over litterær kvalitet afsiges altså i en retssal, på borgerlig-moralsk grundlag som inkluderer fordømmelse af "alternative" livsformer, begær og politisk protest. Kenneth Rexroth taler til digtets forsvar og bruger "wholeness" med positive fortegn. David Kirk vidner mod digtet, han kalder det "imitation" - altså en Whitman-kopi, og digtet har derfor ingen værdi: "No value". Han mener iøvrigt at digtet er dadaistisk, og derfor for sent på den: "No value". Marjorie Perloffs bog "Unoriginal Genius" åbner iøvrigt med et fantastisk slagt af Eliots "The Waste Land" baseret på brugen af citater; poeten viser sig ikke i digtet, derfor: "No value".