Sunday, March 27, 2011

Samtlige vinnere av årets tidsskrift-prisen har fått honnør for sin vilje til å gjøre stoffet mer tilgjengelig og forståelig, for å selge inn sakene sine til mainstream-media, og for å legge ned ekstra innsats i design og friskt utseende. Dette er for mange en riktig retning å gå. Samtidig vil jeg rette en kritisk pekefinger mot en tendens i vår tid, også innen tidsskriftarbeid og kulturpolitikk, der det såkalt høye og mørke, det vanskelige og kritiske, det tverre og utfordrende blir forsøkt føyset vekk eller oversett. Såkalt sunt folkevett har vunnet over grundig tenkning, også innen kulturfeltet.

Fra Audun Vingers tale på Tidsskriftdagen i forb. med Vinduet #1/11