Wednesday, April 20, 2011

Påstanden min er at vi lever i en tid der sentrale myndigheter ikke lenger følger sine egne lover og regler. Den symbolske ordenen gir etter for politisk press. For meg er det dyriske et tegn på en krise der det ikke lenger er klart hva som er høyt og lavt, hvilke hierarkier som gjelder. Merkelige skapninger dukker opp, monstre som blander ulike ordner. Hypotesen min når det gjelder det dyriske og Cobra, og da særlig Jorn, er at det er en måte å tenke gjennom en forvirring med hensyn til det dyriske beistet og den politiske suverenen.

Ellef Prestsæter talte m/ Hal Foster om Asger Jorn i Sthlm sidste uge

3 comments:

mathias said...

Spennende - er sitatet fra Ellef Prestsæter eller Foster? Og er foredraget/samtalen/intervjuet online?

Blir nyskjerrig på hvordan det teoretiseres om oppløsningen av hierarkier om høyt og lavt m.m. - og nedbrytningen av dette i relasjon til "sentrale myndigheters" brudd på lov og orden.

Det er jo selvsagt også positive aspekter knyttet til oppbrudd av hierarkier, så interessant å vite mer om analysen, og hva det monstrøse og kunsten kan i denne sammenhengen. Min interesse er nok ekstra stor fordi jeg forsøker å skriver noe om trash og trashing performance i disse dager...

http://mathiasdanbolt.com/2011/psi-17-trashing-performance/

Fucked Up Forlag said...

Citatet er af Foster. Sender dig avisen.

mathias said...

takk!!