Wednesday, May 11, 2011

Her pilles ved alle trygge, trøstende og totalt fiktive oprindelsesfortællinger – individuelle som kollektive. Noget som i hvert fald i denne læser fremkalder den specielle dybe, kulsorte latter som bobler helt bagerst i svælget, og fortæller mig at jeg føler mig afsløret, at der findes et ubehag side om side med et behag i denne afsløring, som om nogen stillede sig op foran dig og flående sit ansigt af for at åbenbare et strålende hvidt kranium. KK lørdag.

No comments: