Friday, June 24, 2011

Selv om initiativet er prisverdig, vil det trolig skape større bølger i det litterære landskapet om man skrev mindre, leste og tenkte mer, for deretter å komme med noe virkelig eksplosivt.

Arne "super dry" Borge om tidsskriftet La Granada, KK