Thursday, October 27, 2011

När Kristian Lundberg vågar benämna statistiken över våld mot kvinnor, och kritisera männens tystnad, möts han av en våg av hat. Mere ------------------------------ her.

No comments: