Sunday, June 24, 2012

I 1985 skrev jeg en skolestil om Fluernes herre af William Golding, her er et uddrag som tydeligvis bærer præg af sin tid; intens Cold War-nervøsitet hvor "Vesten" betyder demokrati og "Østen" diktatur, atomkrigtrussel, etc. Business as usual når jeg idag anmelder bøger, I guess. I don't do "små blå blomster" anymore, though.

No comments: