Saturday, July 07, 2012

I Passage #40/2001 skrev Mara Lee om pornografiens påbud og det post-pornografiske. Nu har Carl-Michael Edenborg udgivet Det parapornografiska manifestet, som starter således: "Pornografin äter oss. Antipornografin spottar ut oss. Ingen av dem älskar oss." Med foucaultske briller føres vi gennem pornografiens historie, og i afsnit VII sættes lighedstegn mellem Sade, Andrea Dworkin og Solanas; meget interessant forståelse af Dworkin her.

I afsnit VIII hører vi om besøget i pornobiografen, om blikket som konsumerer og hurtigt derefter går død i repetitionerne; her indtræder det parapornografiske øjeblik, hvor handlingerne bliver til poesi, surrealisme, og fører til en partiell jagupplösning. Afsnit IX glider bort i ekstase inspireret af Deleuze og Marinetti, og C-M afslutter med en genretro hyperbolsk kommunistisk orgasme, før cirkelkompositionen tager os tilbage til start. Den usaglige og personfikserede kritik er ude at gå igen, og C-M har givet den svar.