Monday, September 15, 2014

Greit. På tide med litt selvransakelse. Hvordan kan et musikktidsskrift motarbeide slike diskriminerende tankemønstre? En helt sentral del av redaktøransvaret bør være å sørge for en så lite ensartet stab som mulig. Aktivt bør det jobbes for at ulike synsvinkler, bakgrunner, fødselsår – og ikke minst kjønn, er representert på sidene. Ikke nødvendigvis
for at alt skal sees på med «feministiske briller», men for å berike meningsmangfoldet.

Dette skriver ENO-redaktør Eirik Kydland som intro til all-female #17 her.

No comments: