Friday, January 08, 2016


I Ian F. Svenonius' bog Censorship Now!! findes blandt andet essayet "Notes on Camp pst. II & III" som belyser homoseksualitetens oprindelse for derefter at nærme sig begrebet camp. I bogen findes essays skrevet udfra drømmelogik med det formål at undergrave "sandhed" og "virkelighed" med bastardiseret ammunition stjålet fra kritisk teori, surrealistisk drømmelogik og konspirations- teoretisk tænkning. De tre sidste sider af essayet "The Artist, Alienation, and Immortality" spekulerer omkring Pussy Riot på en måde som får mig til at tro at nogle tanker herfra tager udgangspunkt i mine interviews med Svenonius, et af disse trykt i En punkbønn. Se op for Norwegian tour i begyndelsen af marts, med bl.a. Svenonius og undertegnede. Et essay fra samlingen her.

No comments: