Wednesday, May 18, 2016

... beskriver derimot en verden der framtiden er avlyst: Hjernen har smeltet og planeten smelter. Vår evne til å skape sekvenser (historier fra A til B til C) er smeltet ned til en ekstrem nåtid. Hunder kan ikke lage sekvenser, noe folk med dysleksi og dårlig navigasjonsevne også sliter med. Hjernenedsmeltningens ekstreme nåtid har gitt oss hundehjerner, og hunder er som kjent servile. Ramblings i kommende Norsk kunstårbok.

No comments: