Tuesday, October 11, 2016

Alvorlige ændringer for Vagant nu. Her og her findes pressemeldinger. Vi får se hvad dette skal føre til. Bemærk at brobygger-metaforen bruges her også, som det blev brugt om danske Kritik som efter 50 års drift netop blev kværket af Gyldendal. Er det slut med at bygge broer nu? Vi er mange som håber at Vagant finder andre sponsorer snarest muligt. Her er mit interview med Elisabeth Friis, aftroppende redaktør for Kritik og reaktioner findes her. Vagant har brug for al støtte i verden nu, tegn abonnement her.

No comments: