Sunday, May 27, 2018

Jeg ved ikke hvad Jenny tænker på med den lange søvn, men jeg kom til at tænke på petrification, at blive gjort til sten, og forfatteren, billedkunstneren og okkultisten fra Cornwall Ithel Colquehons tanker om hvad fortidens stencirkler har været. Egentlig en slags medier? Sådan som man også tænker på pyramiderne, at de var landingsbaner for rumvæsner. Colquehon har nogle billeder af hvordan stencirklerne har "fungeret" kan man sige. The Sunset Birth først, så Dance of the Nine Opals, som egentlig er kvinder som blev forstenede fordi de dansede, altså som straf. Hun har nogle meget fine billeder hvor den dansende kvinde inde i stenen kan ses. Det er de forstenede fællesskaber vi har nu.