Tuesday, November 19, 2019

Efter mange timer i mystiske Google-labyrinter med forskellige Google-identiteter ser det nu ud til at jeg kom mig ind på bloggen igen. Siden sidst har jeg fået noget så sjældent som et job med en vis kontinuitet i hele tre år frem i tiden. Hvad er Norsk kunstårbok? Jeg skal efterhånden gøre verden bedre kendt med denne fine udgivelse som har eksisteret siden 1992, which is almost the year punk broke. Her er et essay jeg skrev til kunstårbokens 2016-udgave. Til årbokens 2018-udgave interviewede jeg kuratorer for Momentum og LIAF, hvilket blev et både givende og interessant job.

Mit foredrag fra Daido Moriyama-symposiet i Göteborg 14. oktober ligger nu på backstage-bloggen. Teksten er skrevet på bestilling fra Hasselblad Foundation, og handler om nogle af Moriyamas inspirationskilder og hans fascination for storbyen. Det er altså en slags festtale, og den er siden korrekturlæst af Matt Bagguley, thank you for that.