Sunday, January 23, 2022

Krigsmaskinen 2003

I afsnittet ”Treatise on Nomadology – The War Machine” skriver Gilles Deleuze og Felix Guattari om krigsmaskinen. Krigsmaskinen er ingen konkret maskine, krigsmaskinen er en stridsstrategi. Overfor denne står Imperiet som vil indlemme alle singulariteter under ét system. Singulariteterne har sit udtryk i sproget, i kunsten, i kroppen, i kulturen. Den krigsmaskine singulariteterne til sammen danner er ikke entydigt positiv. Krigsmaskinens strategi er positionsskift, bevægelighed – en strategi som udmærker sig ved desertering, ved svigt. Dette for at forblive på ydersiden af magten. Læs mere her, klik på Leder.