Tuesday, June 20, 2006

Ruste synes å ha blitt truffet av noe i Gulliksens tekst som ga ham en følelse av å bli komplett i møte med diktet. En annen leser kan ha en erfaringsbakgrunn som ikke lar seg projisere inn i en tekst av denne typen, hvor premissene er så fastlagt på forhånd. I så fall vil diktets bildeunivers oppfattes som tom peking.

Sissel Furuseth om læsningen af Gulliksens digt "Alt dette skal begynne en gang til" og om denne afstemning i nyeste Rottetorsk.