Thursday, November 30, 2006

Ja? Kritiker? Og Kritikeren? Flertalsformen er stadig ledig.