Saturday, November 15, 2008

Anmeldelse af Morten Øen: Ingenting, ingen, ingensteds, aldrig kan nu læses ---------- her.

1 comment:

Susanne said...

Bergens Tidendes litteraturanmelder Silje Stavrum Norevik siger "Like innholdsløs som den substansløse kunsten han vil kritisere!" Aftenpostens kunstanmelder Lotte Sandberg siger "Utvendig og vulgær!" Morgenbladets kunstanmelder Tommy Olsson siger "Men jeg lurer også litt på om det muligens er slik alle unge billedkunstnere ser ut sett utenfra: som karrierekåte kannibaler som amputerer sine venner på fylla og uten å tenke selger sjelen sin til Morten Viskum."