Monday, November 17, 2008

Hm. Her er jeg interesseret i ordene "en slags oppreisning" og "Norges 27. mest sexy mann" - litteraturkritikken, en ny slags V**gra?