Saturday, November 22, 2008

Jag tycker att ledarsidorna och ekonimiavdelningen är intelligentast medan kulturavdelningen är som en fårflock som nervöst står och väntar på att någon ska tala om för dem vart de ska vända sig. Ibland springer ett och annat får åt fel håll, och då blir det en jävla oreda i flocken.

Lars Norén om DNs kultursider i En dramatikers dagbok som jeg er omtrent midt i nu, den jævla mursten af en faen.

No comments: