Wednesday, November 26, 2008

"Demonstrasjonen av at man kan skape noe selv, oppfordringen til å delta heller enn å konsumere, til mer aktive og bredspektrede forfatter- og redaktørroller, er i seg selv en demokratisk spore, som kan være vel så viktig som å dyrke forestillingen om at enkeltbøker i dag kan nå "størsteparten av befolkningen" (Søbye) - et mål som blir fjernere og fjernere jo mer sammensatt både samfunnet og litteraturen blir."

Afsluttende sætning i den fine artikel "Alternativ publisering og litterær innovasjon" skrevet af Audun Lindholm. Kan læses i Nasjonalbibliotekets tidsskrift NB21.

"Alle sjangres beste egenskaper skal slik forenes til et Gesamtkunstwerk, en Storkunstsolteddystat, hvor virkeligheten ikke skal dekonstrueres, men derimot gjenfortrylles og reformuleres som et neo-stålromantisk mirakel."

Afsluttende sætning i den fine artikel "Vi trenger operaens patos, regiteatrets anarkisme og Wagners utopiske kunstreligion!" skrevet af Julian Blaue. Kan læses i Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift 3-4/2008.

1 comment:

mrtn said...

Nei nei nei. Nu må du vælge det ene eller det andet, din postmodernist.

I øvrig så slår det meg at Walter Benjamin har Julian Blaues nummer.