Friday, November 28, 2008

Kritisk selvbetraktning handler ikke om å studere kritikerens egen person, men å anerkjenne at det du skriver om er en funksjon av den kritiske relasjonen du har valgt å sette i spill. Og at du selv som skrivende er en funksjon av den samme relasjonen.

Skriver Herr Jon Refsdal Moe her.

1 comment:

Susanne said...

Moe står også for ét af tre forord i Erlend Hammers "Samlede kunstkritikker" som er ude nu på det lille bergensforlag Ctrl+Z Publishing. Teksten er (hm!) svær at beskrive, man kunne vel kalde den "en slags dritt" uden at gå helt galt i skoven. Joda, mere om dette sznart.