Wednesday, November 26, 2008

Jag skriver om mig själv tills jag försvinner – ett symposium om Lars Noréns dagbok

Lars Noréns En dramatikers dagbok, Albert Bonniers förlag 2008, är utan tvekan årets mest omdiskuterade, hyllade och kritiserade bokutgivning. Men vad stod på spel i den upprörda debatten? Vad står där egentligen i dagboken? Och vad kan den säga om litteratur, medier, subjektivitet och offentlighet idag?

Institutionen för litteraturvetenskap, Stockholms universitet, inbjuder till ett symposium om En dramatikers dagbok. Fem föreläsare betraktar dagboken ur olika synvinklar, prövar olika sätt att läsa den. Medverkande föreläsare är Susanne Christensen, litteraturkritiker, Bergen, Norge, Mara Lee, författare, Jesper Olsson, kritiker och forskare, Ulf Olsson, kritiker och professor, Mikael van Reis, kritiker och forskare.

Symposiet äger rum 9 december i Nordenskiöldsalen, Geovetarhuset, Frescati kl 13-17.

Kom! Kom! Kom! Mere info her.