Thursday, June 03, 2010

Ju mer yttrande- og tryckfriheten upphöjs till en okränkbar princip, något som i varje tänkbar situation "måste" försvaras, desto mer kommer man att likna de fundamentalistiska motståndare man definierar sig mot.

Anders Johansson talte på Lillehammer og mindede mig om hans essay "Yttrandeofrihet" i Nonfiction (2008). Ny bog fra Johansson her.

2 comments:

Susanne said...

Men Tommy Olsson er altså Lars Vilks. Som han allerede har annonceret 3000 gange på Facebook. Avantgarde, turn right! 1-2, 1-2.

Susanne said...

Lurer på om Olsson faktisk parafraserer min tekst i Vagant #1/10 ... Christensen tager diskussionen hvis Christensen har tid. Skønt hun i kraft af sit kendskab til Olsson føler sig nok så inhabil.