Thursday, June 03, 2010

Kunst er tenkning, ikke fortellinger, sier Shields. Undslår nok fortellingenes betydning i ikke-fiksjon. Men går langt i å nivellere skillet mellom fiksjon og ikke-fiksjon. Nesten like langt som Georg Johannesen: Sakprosa er negert poesi, poesi som har fjerna kjennetegna på at den er poesi. Theodor W. Adorno skreiv: Kunstprosa er vers i frie rytmer.

Norske sakprosaprojektprosaister tør ikke ta i problemet. Den mest framskredne tenkinga om sakprosa, også i Norge, kjenner de ikke. Jeg anbefaler dem heller ikke å lese Shields. Det kunne rokke fordommene mot det som rokker fordommene.

Fra Arild Linnebergs forord til denne lille udgivelse.

No comments: