Tuesday, July 27, 2010

Hva er det som gjør deg så opptatt av dette nordiske perspektivet i diktningen din? – Den svenske litteraten Ingmar Lemhagen har sagt at forestillingen om et nordisk felleskap bygger på en misforståelse, om enn en produktiv en. Selv har jeg i flere år vært med på å bygge opp et nordisk litterært fellesskap, og sett hvordan det pålegger islendinger og finner å snakke et annet språk enn sitt eget. The Grefsen Address er i så måte en respons på denne forestillingen: den er skrevet på alle de nordiske språkene, er en bok henvendt det nordiske litterære fellesskapet, og dermed delvis uleselig for de aller fleste av oss.

Lyriker Paal Bjelke Andersen fik en replik i Yftenposten i søndags

No comments: