Thursday, November 04, 2010

For kunstneren selv handler det om at vilje til kunst er vilje til makt. Det har Bergenskunstnerne vist over åtte år nå, når de ydmykt, men med innsiktsfull kraft, har fortalt sine byråkrater og politikere hvor skapet skal stå, og hvordan det bør se ut.

Skrev Jan Inge Reilstad i 2001. Interessant med tanke på institutionsopbygningens aktuelle kulmination, udstillingen BGO1.

1 comment:

Susanne said...

Tak til Grethe Melby for link.